กิจกรรมเสริมประสบการณ์

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑

      – ศึกษาดูงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (National  Science  Museum)
สถานที่ : คลอง 5  อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

      – โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะทาง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ค่าย 1 
สถานที่ : อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
       – พบนักวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
– ศึกษาดูงานต่างจังหวัด  (จังหวัดร้อยเอ็ด)

        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
        – นำเสนอผลงานนักเรียน
– โครงการศึกษาดูงานเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สถานที่ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
     – นำเสนอผลงานนักเรียน
– โครงการศึกษาดูงานเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สถานที่ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
    – นักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ
– โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ค่าย 3
สถานที่ : จังหวัดเพชรบุรี
– ปัจฉิมนิเทศ ณ โรงเรียนฝางวิทยายน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: