ประกาศรับสมัคร

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ วิทย์-คณิตฯ(Gifted)

-รับสมัคร  วันที่  ๒๐ – ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ ห้องมัลติมีเดีย อาคาร ๑ โรงเรียนฝางวิทยายน

-สอบคัดเลือก วันที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๕๗

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนฝางวิทยายน

-ประกาศผล  วันที่  ๕  มีนาคม ๒๕๕๗

-รายงานตัว  ภายในวันที่ ๙ มีนาคม  ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนฝางวิทยายน

-มอบตัว ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๗

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  โรงเรียนฝางวิทยายน

————————————————————————
คุณสมบัตินักเรียนที่จะสมัคร Gifted

Posted on กุมภาพันธ์ 7, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: