เป้าหมาย

   เชิงคุณภาพ

     โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นในหลากหลายสาขาที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

    เชิงปริมาณ

 – นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในระดับปกติได้รับการค้นหาและพัฒนาความสามารถพิเศษได้เต็มศักยภาพจำนวน ๑ ห้องเรียน  ๓๖  คนในแต่ละชั้นปี

 – ครูอาจารย์และผู้บริหารในสาขาต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาและสามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้อย่างเหมาะสม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: